• Cupping – Thử nếm cà phê sau khi rang

    Trong phương pháp Cupping hay Tasting thì hạt cà phê sẽ được xay ra cho vào cốc, sau đó sẽ chế nước vào. Lần lượt thử bằng nước nóng để đánh giá. Người tiến hành đánh giá sẽ hít hơi vào thật sâu sau đó húp từng ngụm cà phê để nó tràn nhanh vào mặt lưỡi. Các bước tiến hành cụ thể như sau: 1. Xay hạt cà phê, cho vào trong cốc khoảng 11gr đối với Arabica, 12 gr đối với Robusta.2. Ngửi mùi hương khô (Dry Aroma), mô tả và ghi lại kết quả.3. Dùng 200 ml nước sôi (tỉ lệ gam 1:18) đổ vào cốc. Nhiệt…