• Thông tin chung

    Quy trình hoàn tất một ly cà phê sạch

    Để hoàn tất một sản phẩm mang tính chất lượng cao, thì cần hội đủ tất cả các yếu tố như: Trồng và thu hoạch, các cách sơ chế, bảo quản , rang xay, pha chế,… Bột cà phê thành phẩm là bột xay từ hạt cà phê đã rang rồi. Hạt cà phê là lõi trong hột của quả cà phê, có thể hiểu nó là “lá mầm” di truyền của cây cà phê, dùng dể gieo trồng cây mới. Do vậy mọi quy trình chăm sóc, tưới tiêu, bón phân…đều ảnh hưởng đến chất lượng của hạt cà phê khi thu hoạch. Hiện nay do chạy theo tiêu chí chạy đua…