• Một chút về cà phê nhân

    Dưới sự quang hợp cây cà phê chuyển đổi CO2 và H2O thành các loại đường đơn đi vào trong tế bào hạt, tế bào kết hợp các loại đường đơn này thành đường đa. Cũng như bao hạt giống khác, bên trong hạt chính là vô số tế bào chứa chất dinh dưỡng bao gồm các loại đường đơn, đường đa, protein – Axit amin. Khung tế bào có thành phần chính là Xenlulo giúp bảo vệ những chất dinh dưỡng đó đến lúc cây nảy mầm. Dưới sự tác động của quá trình nhiệt phân, các loại đường này kết hợp với Protein tạo thành hương vị cà…