• Rang cà phê – Giai đoạn Drying – Sấy khô

    Trong quá trình rang cà phê hay bất cứ một loại hạt nào khác cũng phải làm khô nước trước khi các phản ứng xảy ra. Giai đoạn này chỉ ảnh hưởng vật lý (bay hơi nước) chứ chưa làm các phản ứng hóa học.