Một chút về cà phê nhân

Dưới sự quang hợp cây cà phê chuyển đổi CO2 và H2O thành các loại đường đơn đi vào trong tế bào hạt, tế bào kết hợp các loại đường đơn này thành đường đa.

Cũng như bao hạt giống khác, bên trong hạt chính là vô số tế bào chứa chất dinh dưỡng bao gồm các loại đường đơn, đường đa, protein – Axit amin. Khung tế bào có thành phần chính là Xenlulo giúp bảo vệ những chất dinh dưỡng đó đến lúc cây nảy mầm.

Dưới sự tác động của quá trình nhiệt phân, các loại đường này kết hợp với Protein tạo thành hương vị cà phê..

Trong một hạt, chứa càng nhiều các phân tử, các tế bào thì hạt càng nặng, càng chắc, thường cho chất lượng tốt hơn. Điều này phụ thuộc vào đặc tính sinh trưởng của cây, chăm sóc, chế biến của con người.

Cây quang hợp nhiều, tạo ra nhiều chất dinh dưỡng hơn, nhưng khi quang hợp qua nhiều, cây chuyển hóa thành ATP (ATP là phân tử mang năng lượng, có chức năng cung cấp năng lượng cho các tế bào sử dụng) khiến thân cây, rễ, lá phát triển để chịu nhiệt. Vì thế chất dinh dưỡng sẽ hạn chế đến quả, chủ yếu ở đồng bằng.

Thông thường, cà phê trồng ở đồi núi với 60% bóng râm sẽ cho chất lượng tốt nhất.

Arabica thụ phấn thuần chủng (tự thụ phấn -phấn hoa rơi vào đầu nhụy cùng cây) ở 10-15 độ C. Robusta thụ phấn chéo (là quá trình thụ phấn được tiến hành bởi hai cây hoa khác nhau trong cùng một loài, tức là hạt phấn của nhị cây hoa này sẽ rơi trên núm nhụy của một cây hoa khác cùng một loài và nảy mầm), thụ phấn chéo sẽ chống chọi bệnh tật tốt hơn.

Từ lúc nở hoa đến trái chín để thu hoạch khoảng 30 tuần, có khi lên tới 34 tuần. Thời gian càng lâu càng tốt đối với cà phê chất lượng cao.

Một cây cà phê 1 năm cho khoảng 1,4 kg cà phê nhân (8,4 cà tươi), tỉ lệ 1:6. Như vậy cần 1000 cây mới có 1,4 tấn cà nhân.

Mộc Khiêm