• Vị đắng?

    Có người hỏi cà phê sao đắng thế, nhưng cà phê nếu không đắng thì không phải là cà phê. Chúng ta cảm nhận vị đắng bằng cảm nhận của giác quan, bằng các thành phần hoá học có trong cà phê, trong nhân xanh, rang và pha chế.Về vị giác, lưỡi được phân chia nhiều vùng gồm ngọt đầu lưỡi, chua, mặn ở giữa, đắng trong cùng. Tuy nhiên, vị đắng sẽ cảm nhận được tất cả trên các gai vị giác khắp các vùng lưỡi. Về thành phần hóa học, vị đắng trong cà phê tạo bởi nhiều chất như phenol, catechin,.. nhưng chủ yếu là CGA (Axit…